Witamy


"OSM Poland Sp. z o.o.” działa , jako licencjonowane pośrednictwo pracy, od 1999 roku.Jesteśmy przedstawicielem „OSM Group” ( www.osm.no ) - jednej z największych firm zarządzających statkami typu offshore na świecie.


Zatrudnienie


Pośredniczymy w zatrudnianiu załóg przede wszystkim na statki offshore ( ROV, PSV, AHTS, Multipurpose Offfshore Vessel, DSV, Cable i Pipe Layer, Seismic ), tankowce ( Product, Crude, Shuttel, LNG, LPG, Chemical) oraz kontenerowce należące do armatorów norweskich, japońskich, niemieckich itd.Zatrudnienie następuje, w większości przypadków, za pośrednictwem pracodawcy mającego swoją siedzibę na Cyprze lub w Niemczech.Bandery NOR, NIS, Bahama , IOM. Załogi międzynarodowe.Rejon pływania : Morze Północne, Śródziemne, Zachodnia Afryka, Daleki Wschód ( Malezja, Singapur, Indie), Zatoka Meksykańska oraz wschodnie Wybrzeże Ameryki Płd.


Informujemy, iż OSM Poland

 

·  Zajmuje się rekrutacją i pośrednictwem w zatrudnieniu polskich marynarzy u armatorów statków obcych bander; 

·  Prowadzi bezpłatne świadczenia usług rekrutacji i pośrednictwa dla marynarzy; 

·  Zobowiązuje się do prowadzenia działalności w sposób transparentny z poszanowaniem pełnych praw marynarza, w tym zobowiązuje się do poinformowania marynarza o wszystkich warunkach związanych z oferowana mu pracą, zawarciem umowy, prawach i obowiązkach w związku z oferowana pracą; 

·  Zobowiązuje się do współpracy tylko z uznanymi armatorami, gwarantującymi poszanowanie praw marynarzy i wypełnienie zapisów kontraktowych; 

·  Zobowiązuje się do reagowania i rzetelnego rozpatrywania wszelkich skarg, monitów, zapytań marynarzy i ich rodzin w związku z wykonywana przez marynarzy pracą; 

·  Nie pobiera żadnych opłat od marynarzy za rekrutację i pośrednictwo pracy; 

·  Chroni dane osobowe marynarzy zgodnie z istniejącymi przepisami; 

·  Zapewnia skuteczną, bezpłatną komunikację z rodzinami marynarzy. Żadna sprawa, żaden monit, zapytanie od strony zainteresowanych  nie pozostanie bez odpowiedzi i należytego załatwienia z uwzględnieniem interesów marynarzy i ich rodzin.


Procedura rekrutacji i pośrednictwa pracy polega na:

 

·  Ogłoszeniu w internecie oferty pracy

·  Selekcji osób zgłaszających się pod kątem wymogów danej oferty w kwestii doświadczenia

   i kwalifikacji

·  Rozmowie kwalifikacyjnej w języku angielskim

·  Teście kompetencji zawodowej CES oraz znajomości języka angielskiego Marlins

·  Weryfikacji dokumentów kandydata takich jak: świadectwo zawodowe, kursy, paszport, książeczka        żeglarska, świadectwo zdrowia

·  Akceptacji kandydata przez zatrudniającego

·  Podpisaniu umowy o prace z zatrudniającym oraz umowy o pośrednictwie pracy z OSM Poland


Skargi dotyczące wykonywanego pośrednictwa proszę składać: 

 

·  osobiście u Dyr. Mirosława Baski w biurze OSM Poland w dni robocze w godzinach 8-15 po uprzednim umówieniu się telefonicznie 58 661 59 61; 

· pisemnie na adres

 

 Olivia Business Centre Building Olivia Six Al. Grunwaldzka 472 D 80-309 Gdansk, Poland

 Skargi i reklamacje są rozpatrywane w ciągu 14 dni roboczych.


Wynagrodzenie

 

Warunki podpisywanych kontraktów są zgodne ze Zbiorowymi Umowami Pracy (podpisane  przez ITF lub krajowe związki zawodowe), co gwarantuje spełnienie standardów dotyczących bezpiecznego zatrudnienia (ubezpieczenie na wypadek choroby lub kalectwa, warunki socjalne na statku itd.) 

 

Wynagrodzenie dla oficerów na statkach offshore i tankowcach płatne jest za okres pracy na statku i na lądzie podczas urlopu w tzw. systemie 1:1. 

 

Na większości statków co miesiąc wpłacane jest 250 USD na fundusz emerytalny dla oficerów oraz mniejsza kwota (wzależności od stanowiska) dla załóg szeregowych. Zebrana kwota jest również wypłacana w przypadku inwalidztwa lub śmierci osoby ubezpieczonej. 

 

Nie pobieramy żadnych opłat od marynarzy za pośrednictwo, jak również za kopiowanie dokumentów, przeprowadzanie testów językowych i zawodowych itd.

 

Zapraszamy 

Z poważaniem

Miroslaw Baska

Dyrektor


Aplikacja


OSM Poland Sp. z o.o. współpracuje z "OSM Maritime Group" ( www.osm.no ), który jest jednym z największych managementów offshorowym na świecie. OSM Poland Sp. z o.o. pośredniczy w zatrudnianiu polskich marynarzy zarejestrowanych w bazie "OSM Maritime Group" u pracodawców zagranicznych. Osoby zainteresowane współpracą z "OSM Maritime Group" proszone są o zarejestrowanie swoich danych bazie danych "OSM Maritime Group":Rejestrując swoje dane prosimy o skrupulatne i adekwatne wprowadzanie danych. Aplikacje wypełnione nieprawidłowo mogą być nieakceptowane przez bazę danych.

Kontakt


Olivia Business Centre Building Olivia Six Al. Grunwaldzka 472 D 80-309 Gdansk, Poland
Tel:++ 48 58 661-59-61
Fax: + 48 58 661-89-08
E-mail: osmpl@osm.no